dr Paweł Kida
dr Paweł Kida
p.o. Prodziekan Wydziału Etnolingwistyki ds. studenckich
Kierownik Studiów Niestacjonarnych (Filologia Koreańska)
Wnioski studenckie składane są w systemie USOS.
pokój 219, Collegium Novum bl. B
środa godz.14:00 – 15:00 i piątek godz. 14:00-15:00