Biuro Obsługi Studentów

W sprawie odebrania dyplomu należy wcześniej mailowo lub telefonicznie umówić się na wizytę w dziekanacie. Wykaz pracowników i kierunków studiów podano poniżej.

Prodziekan ds. studenckich przyjmuje studentów na dyżurach w gabinecie 217/1 (II piętro, blok B) w następujące dni: 

 • Środa 14:00 – 15:00
 • Piątek 14:00-15:00

Dziekanat ds. studiów stacjonarnych

Godziny przyjęć:

poniedziałek10:00 – 14:00
wtorek10:00 – 14:00
środa10:00 – 14:00
czwarteknieczynne
piątek08:15 – 12:15

Olga Michałowska, pokój 120B

tel.: 618293503
email: olga.michalowska@amu.edu.pl

Obsługiwane kierunki / specjalności:

 • hebraistyka
 • wietnamistyka

Izabela Karmolińska-Kasprowicz, pokój 102B

tel.: 618293681
email: kosma7@amu.edu.pl

Obsługiwane kierunki / specjalności:

 • bałtologia

Magdalena Kimmel, pokój 121B

tel.: 618293693

email: kminek@amu.edu.pl

Obsługiwane kierunki / specjalności:

 • etnolingwistyka

Anita Janc, pokój 122B

tel.: 618293692
email: kacper@amu.edu.pl

Obsługiwane kierunki / specjalności:

 • filologia koreańska

Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych

Godziny przyjęć:

poniedziałek10:00 – 14:00
wtorek10:00 – 14:00
środa10:00 – 14:00
czwarteknieczynne
piątek8:15 – 12:15
sobota8:00 – 13:00 (harmonogram)

Justyna Lamprecht, pokój 122B

tel.: 618293694
email: tina@amu.edu.pl

Obsługiwane kierunki/specjalności:

 • etnolingwistyka
 • filologia koreańska

Dziekanat ds. socjalno-bytowych

Godziny przyjęć:

poniedziałek10:00 – 14:00
wtorek10:00 – 14:00
środa10:00 – 14:00
czwarteknieczynne
piątek8:15 – 12:15

Agnieszka Łysiak, pokój 102B

tel.: 618293600
email: maja2005@amu.edu.pl

Administracyjna obsługa studenckich spraw socjalno-bytowych:

 • Wnioski o przyznanie stałych świadczeń socjalnych,
 • Wnioski o przyznanie zapomogi,
 • Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim.
 • Wnioski o przyznanie stypendium Rektora

Wzory podań do pobrania