Kandydaci

Pytania dotyczące kierunku lub specjalności prowadzonych w WE proszę kierować na adres: email

beenhere
W roku akademickim 2023/24 planowane są następujące języki na kierunku Etnolingwistyka:

I stopień
Język obowiązkowy: angielski
Języki do wyboru: hindi, chiński, japoński, hiszpański, rosyjski

II stopień
Język obowiązkowy: angielski
języki do wyboru: chiński (kontynuacja), japoński (kontynuacja), hiszpański (kontynuacja), hebrajski (od podstaw)

UWAGA: W roku 2023/24 nie będzie j. niemieckiego jako języka obowiązkowego.
Uwaga: Kandydaci przyporządkowywani są do grup językowych na podstawie ankiety wyboru języka oraz punktacji z rekrutacji

school

STUDIA STACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:
etnolingwistyka, etnolingwistyka specjalność bałtologia, filologia koreańska, etnolingwistyka specjalność wietnamistyka, hebraistyka
Jak ubiegać się o przyjęcie na studia

school

STUDIA STACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:
etnolingwistyka, etnolingwistyka specjalność bałtologia, filologia koreańska, etnolingwistyka specjalność wietnamistyka, hebraistyka
Jak ubiegać się o przyjęcie na studia

beenhere
W roku akademickim 2024/25 planowane są następujące języki na kierunku 
etnolingwistyka studia niestacjonarne

I stopnia:
Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
Języki do wyboru: arabski (od podstaw), francuski (od podstaw), hiszpański (od podstaw)
II stopnia:
Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
Języki do wyboru: hiszpański (od podstaw)
Uwaga: kandydaci podczas rekrutacji deklarują preferowany język

school

STUDIA NIESTACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:
etnolingwistyka, filologia koreańska
Jak ubiegać się o przyjęcie na studia

school

STUDIA NIESTACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:
etnolingwistyka
Jak ubiegać się o przyjęcie na studia

Obowiązujący Plan/Program Studiów znajduje się na platformie Sylabus UAM: https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/0/0/42