Wszyscy pracownicy

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak
p.o Dziekan Wydziału Etnolingwistyki
Kierownik Zakładu Infolingwistyki
pokój 217, Collegium Novum bl. B
poniedziałki 10.00-11.00 oraz we czwartki 13.00-14.00
prof. UAM dr hab. Norbert Kordek
p.o Prodziekan Wydziału Etnolingwistyki ds. nauki
Kierownik Zakładu Badań nad Językami i Kulturami Tajwanu oraz Wietnamu
pokój 217, Collegium Novum bl. B
czwartek godz. 12:00-13:00
dr Jolanta Bachan - Foto © Jolanta Bachan
p.o Prodziekan Wydziału Etnolingwistyki ds. studenckich
Adiunkt w Zakładzie Fonetyki
pokój 204, Collegium Novum bl. B
środy 13:00-14:00 i czwartki 13:15-14:15
dr hab. Paweł Nowakowski - Foto © Ilona Koutny
Kierownik Zakładu Fonetyki
pokój 204, Collegium Novum bl. B
dr Swietłana Gaś
pokój 204, Collegium Novum bl. B
dr Justyna Prusinowska
pokój 206, Collegium Novum bl. B
dr Anna Zięba - Foto © Anna Zięba
pokój 213, Collegium Novum bl. B
dr John Catlow
Starszy wykładowca w Zakładzie Infolingwistyki
pokój 213, Collegium Novum bl. B
dr Aleksandra Hans
pokój 112B, Collegium Novum bl. B
dr Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak
Starszy wykładowca w Zakładzie Bałtologii
pokój 205, Collegium Novum bl. B
dr Tatjana Navicka
Starszy wykładowca w Zakładzie Bałtologii
pokój 205, Collegium Novum bl. B
dr William Strnad
Starszy wykładowca w Zakładzie Języka Koreańskiego
pokój 209, Collegium Novum bl. B
dr Piotr Zaremba
pokój 405, al. Niepodległości 24
mgr Hanna Ciszek
Wykładowca w Zakładzie Hungarystyki
pokój 216, Collegium Novum bl. B
mgr Michael Farris
Wykładowca w Zakładzie Hungarystyki
pokój 216, Collegium Novum bl. B
mgr Choon-Sil Lim
pokój 210, Collegium Novum bl. B
mgr Szabolcs Nemeth
Wykładowca w Zakładzie Hungarystyki
pokój 216, Collegium Novum bl. B
mgr Daniel Pap
Wykładowca w Zakładzie Hungarystyki
pokój 215, Collegium Novum bl. B
mgr Anna Stanik - Foto © Eva Rufo
pokój 210, Collegium Novum bl. B
mgr Robert Wołyński
pokój 213, Collegium Novum bl. B
mgr Maria Bączkowska
Kierownik Biura Obsługi Wydziału Etnolingwistyki - Administracja
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4
mgr Joanna Stojek
Referent - Administracja
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4
Wojciech Grzegółka
Koordynator Systemu USOS Wydziału Etnolingwistyki - Administracja
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4