Wszyscy pracownicy

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak
p.o. Dziekan Wydziału Etnolingwistyki
pokój 217, Collegium Novum bl. B
poniedziałki 10.00-11.00 oraz we czwartki 13.00-14.00
prof. UAM dr hab. Norbert Kordek
p.o. Prodziekan Wydziału Etnolingwistyki ds. nauki
pokój 217, Collegium Novum bl. B
piątek13:15-14:45
dr Paweł Kida
p.o. Prodziekan Wydziału Etnolingwistyki ds. studenckich
Kierownik Studiów Niestacjonarnych (Filologia Koreańska)
Wnioski studenckie składane są w systemie USOS.
pokój 219, Collegium Novum bl. B
środa godz.14:00 – 15:00 i piątek godz. 14:00-15:00
dr hab. Paweł Nowakowski
pokój 204, Collegium Novum bl. B
dr hab. Agnieszka Wagner
pokój 204, Collegium Novum bl. B
dr Jolanta Bachan
pokój 204, Collegium Novum bl. B
dr Swietłana Gaś
pokój 204, Collegium Novum bl. B
dr Justyna Prusinowska
pokój 206, Collegium Novum bl. B
dr Anna Zięba
pokój 213, Collegium Novum bl. B
dr John Catlow
Starszy wykładowca w Zakładzie Infolingwistyki
pokój 213, Collegium Novum bl. B
dr Aleksandra Hans
pokój 112B, Collegium Novum bl. B
dr Sebastian Kubicki
pokój 405, al. Niepodległości 24
dr Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak
Starszy wykładowca w Zakładzie Bałtologii
pokój 205, Collegium Novum bl. B
dr Tatjana Navicka
Starszy wykładowca w Zakładzie Bałtologii
pokój 205, Collegium Novum bl. B
dr William Strnad
Starszy wykładowca w Zakładzie Języka Koreańskiego
pokój 209, Collegium Novum bl. B
dr Piotr Zaremba
pokój 405, al. Niepodległości 24
mgr Hanna Ciszek
pokój 216, Collegium Novum bl. B
mgr Michael Farris
pokój 216, Collegium Novum bl. B
mgr Choon-Sil Lim
pokój 210, Collegium Novum bl. B
mgr Chia-Wei Lin
pokój 217, Collegium Novum bl. B
mgr Szabolcs Nemeth
pokój 216, Collegium Novum bl. B
mgr Daniel Pap
pokój 215, Collegium Novum bl. B
mgr Anna Stanik
pokój 210, Collegium Novum bl. B
mgr Robert Wołyński
pokój 213, Collegium Novum bl. B
mgr Maria Bączkowska
Kierownik Biura Obsługi Wydziału Etnolingwistyki - Administracja
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4
mgr Joanna Stojek
Referent - Administracja
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4
Wojciech Grzegółka
Koordynator Systemu USOS Wydziału Etnolingwistyki - Administracja
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4