Administracja Wydziału

mgr Maria Bączkowska
Kierownik Biura Obsługi Wydziału Etnolingwistyki
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4
mgr Joanna Stojek
Referent
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4
Wojciech Grzegółka
Koordynator Systemu USOS Wydziału Etnolingwistyki
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4