Rada Programowa

Rada Programowa grupy kierunków studiów: ETNOLINGWISTYKA, FILOLOGIA KOREAŃSKA, HEBRAISTYKA

Przedstawiciele akademiccy:

 • dr Paweł Kida – przewodniczący
 • dr Anna Borowiak
 • dr Tomasz Borowiak
 • dr Swietłana Gaś
 • mgr Anna Krystkowiak
 • prof. dr hab. Piotr Muchowski
 • mgr Maciej Ratajczyk
 • mgr Anna Stanik
 • prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl
 • dr Sandra Wawrzyniak


Przedstawiciele studentów:

 • Filip Pawlak
 • Paulina Parzych
 • David Muth
 • Hanna Kozłowska
 • Klaudia Tombrowicz

Uchwały Rady: