Erasmus+

Koordynator i linki Erasmus+

Kalendarium Erasmus+

Partnerzy Erasmus+

Wybór uniwersytetu przyjmującego Erasmus+

OSTATNIE WIADOMOŚCI

 • Dyżury koordynatorki wydziałowej Erasmus+ lipiec-wrzesień 2024
  Dyżury są przeznaczone głównie dla osób, które mają do podpisania dokumenty. Proszę nie pojawiać się na dyżurze bez wcześniejszego skontaktowania się ze mną przez maila: adrianna.masko@amu.edu.pl, najpóźniej w dzień poprzedzający dzień dyżuru.W sprawach niewymagających mojego podpisu proszę o kontakt mailowy lub przez czat MS Teams. Dni dyżurów: LIPIEC – godz. 12.00, sala 218: czw. 11.07.2024,
 • Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy Erasmus+
  Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy Erasmus+ będzie odbywać się w dniach 14.03.2024-21.03.2024.  Wyboru trzech preferowanych miejsc wyjazdu będzie można dokonać wyłącznie spośród miejsc wymienionych na załączonej liście. Wszyscy kandydaci muszą:  Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach: https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/wyjazdy-na-studia, https://we.amu.edu.pl/erasmus/. Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji udziela mailowo dr Adrianna Maśko: adrianna.masko@amu.edu.pl. 
 • Dyżury koordynatorki Erasmus+ w semestrze letnim 2023/2024 
  W semestrze letnim moje dyżury będą odbywać się w środy w godz. 13.30-14.30, począwszy od 13 marca, i są przeznaczone głównie dla osób, które mają do podpisania dokumenty. Proszę nie pojawiać się na dyżurze bez wcześniejszego skontaktowania się ze mną przez maila: adrianna.masko@amu.edu.pl, najpóźniej w dzień poprzedzający dzień dyżuru. W sprawach niewymagających mojego podpisu proszę o
 • Zaktualizowana (skrócona!) lista uniwersytetów partnerskich WE
  Osoby zainteresowane udziałem w zbliżającej się rekrutacji na wyjazdy na studia w roku akademickim 2024/2025 (składanie formularzy kwalifikacyjnych oraz wypełnianie wniosków w USOSweb będzie możliwe w dniach 19.02.2024-3.03.2024) prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną listą uniwersytetów partnerskich WE, która zostanie udostępniona w ofertach wyjazdów w USOSweb. W tym roku nie będzie możliwości wyboru wszystkich miejsc z
 • Kursy dla osób nauczających języka angielskiego w Barcelonie
  Poniżej umieszczamy krótką informację otrzymaną od Akademii Językowej TEFL Iberia. Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w ulotce w załączniku oraz na stronie: https://tefl-iberia.com/.  We are an English teacher training school based in Barcelona and run monthly TEFL courses for English speakers who are looking to teach English and travel. The school is externally validated by Trinity College London
 • Praktyki Erasmus+ – informacje
  Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, w załączniku do tej wiadomości znajdziecie podstawowe informacje na temat procedur związanych z wyjazdami na praktyki w ramach programu Erasmus+ (etap kwalifikacji, miejsce odbywania praktyki, czas trwania praktyki, stawki dofinansowania, rozliczenie z pobytu na praktyce, itp.).
 • Zasady rekrutacji na praktyki Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025
  Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+, począwszy od czerwca bieżącego roku, prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, która będzie trwała w dniach 3.04.2024-25.04.2024. Kandydat/ka będzie musiał/a wypełnić Learning Agreement for Traineeships  (z podpisem zagranicznego pracodawcy) i zostawić go na półce “Erasmus” w Biurze Obsługi WE, pokój 218, 2 piętro, Collegium
 • Wyjazdy Erasmus+ na studia – informacje
  Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, w załączniku do tej wiadomości znajdziecie podstawowe informacje na temat procedur związanych z wyjazdami na studia w ramach programu Erasmus+ (etap kwalifikacji, etap po zakwalifikowaniu na wyjazd, podpisanie umowy finansowej, program studiów za granicą, rozliczenie stypendium, itp.).
 • Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ na rok akademicki 2024/2025
  Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, osoby zainteresowane wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ w przyszłym roku prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, która będzie trwała w dniach 19.02.2024-3.03.2024 oraz 14.03.2024-21.03.2024 (rekrutacja uzupełniająca). W osobnym wpisie poinformujemy o zaktualizowanej liście uczelni partnerskich. W tym momencie można kierować się informacjami z listy “Partnerzy Erasmus+” (stan na listopad 2022) lub mailowo
 • Stypendium Santander dla Erasmusa 2024
  Szanowni Państwo, Po raz kolejny fundacja Santander Bank Polska SA ufundowała stypendia dla najlepszych studentów biorących udział w programie Erasmus+ w roku akademickim 2024/25. W załączeniu materiały promocyjne.  Uczelnia, dokonując przeliczenia średniej ocen wnioskujących studentów, kierować się będzie Zasadami przeliczania osiągnięć studentów zawartymi w Regulaminie stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dyżury koordynatorki wydziałowej Erasmus+ przed rozpoczęciem semestru letniego
  Koordynatorka ds. Programu Erasmus+ Wydział Etnolingwistyki UAM Erasmus+ Faculty Coordinator Faculty of Ethnolinguistics Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland e-mail: adrianna.masko@amu.edu.pl
 • Wyjazdy na studia Erasmus+ (etap rekrutacji) – najczęściej zadawane pytania
  Osoby zainteresowane udziałem w zbliżającej się rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ prosimy o zapoznanie się z listą zawierającą najczęściej zadawane przez studentów pytania podczas poprzednich rekrutacji.
 • Spotkanie informacyjne dotyczące studenckich wyjazdów Erasmus+
  Szanowni Państwo, koordynatorka grupy LEO w sekcji ESN UAM Poznań zajmującej się promocją programu Erasmus+ zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące studenckich wyjazdów we wtorek 30.01.2024 o godz. 18:00. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym plakacie.
 • Poradnik mobilnościowy ESN UAM – aktualizacja
  Przesyłamy zaktualizowaną wersję poradnika mobilnościowego Erasmus Student Network UAM. Zmiana dotyczy kwot stypendiów. 
 • Poradnik mobilnościowy Erasmus Student Network
  Szanowni Państwo,  członkowie Erasmus Student Network UAM Poznań przekazali nam do udostępnienia opracowany przez nich poradnik mobilnościowy w postaci prezentacji poświęconej mniej znanym mobilnościom (praktyki Erasmus+, program Most, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus Mundus, wymiany – treningi). Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem i do ewentualnego kontaktu z ESN UAM Poznań: erasmus.uam.poznan@esn.pl 
 • Dalekie kraje z dofinansowaniem na studia na semestr letni 2023/24 
  Z przyjemnością informujemy, że dzięki uprzejmości naszego zespołu Sekcji programów Erasmus oraz programów specjalnych, udało się wygospodarować środki na dofinansowanie wyjazdów studenckich (studia I. i II. stopnia) w ramach umów bilateralnych na semestr letni (wiosenny) 2023/24!  Możliwe będzie wsparcie aż 20 osób!  Lista kierunków objętych dofinansowaniem na ten moment obejmuje 6 krajów i 21* uniwersytetów partnerskich, z
 • Stypendium Santander dla Erasmusa 2023
  Przypominam o zbliżającym się końcu naboru na Stypendium Santander dla Erasmusa 2023, w którym zostanie wręczone dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 2500 zł 25 osobom wyjeżdżającym na program Erasmus z ramienia UAM. Czas na złożenie aplikacji upływa 16 kwietnia. Jest to pilotaż programu i to od zainteresowania studentów będzie zależała jego ewentualna kontynuacja w przyszłym roku. Osoby zainteresowane uzyskaniem
 • NABÓR NA PRAKTYKI Erasmus+
  Szanowne Studentki i Studenci, przypominamy o możliwości wzięcia udziału w praktykach Erasmus+. Wymagane dokumenty (uzupełniony przez studenta i pracodawcę formularz Learning Agreement for Traineeships) można zostawić w sekretariacie Instytutu Etnolingwistyki na półce „Erasmus+” w dniach od 3 do 24 kwietnia br. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem praktyk oraz dotyczącymi ich informacjami w intranecie Wydziału Neofilologii
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WYJAZDY ERASMUS+
  Szanowne Studentki i Studenci Instytutu Etnolingwistyki, w dniach 14.03-21.03.2023 planowana jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024.  Proszę o przyjrzenie się regulaminowi z zasadami rekrutacji załączonemu w jednym z wcześniejszych wpisów dotyczących pierwszej tury rekrutacji.  W ramach 2 naboru na wyjazdy można ubiegać się o miejsca podlegające także
 • REKRUTACJA ERASMUS+: DOSTARCZANIE FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH
  Szanowni Państwo, według regulaminu z zasadami rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024 czas na dostarczanie formularzy kwalifikacyjnych do koordynatorów instytutowych przypada na 9-28.02.2023. Formularz kwalifikacyjny należy dostarczyć z uzupełnioną przez Biuro Obsługi Studenta średnią ocen z poprzedniego roku. Formularz jest dostępny w intranecie Wydziału Neofilologii (zakładka Erasmus+; zakładka Dokumenty, formularze): https://uam.sharepoint.com/:w:/r/sites/4504000000/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57486479-F16C-4850-BFFF-F7EEE74A2D54%7D&file=94_Formularz%20kwalifikacyjny%20-%20studia.doc&action=default&mobileredirect=true Formularze możecie