Erasmus+

Koordynator i linki Erasmus+

Kalendarium Erasmus+

Wybór uniwersytetu przyjmującego Erasmus+

Partnerzy Erasmus+

OSTATNIE WIADOMOŚCI

 • Poradnik mobilnościowy ESN UAM – aktualizacja
  Przesyłamy zaktualizowaną wersję poradnika mobilnościowego Erasmus Student Network UAM. Zmiana dotyczy kwot stypendiów. 
 • Poradnik mobilnościowy Erasmus Student Network
  Szanowni Państwo,  członkowie Erasmus Student Network UAM Poznań przekazali nam do udostępnienia opracowany przez nich poradnik mobilnościowy w postaci prezentacji poświęconej mniej znanym mobilnościom (praktyki Erasmus+, program Most, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus Mundus, wymiany – treningi). Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem i do ewentualnego kontaktu z ESN UAM Poznań: erasmus.uam.poznan@esn.pl 
 • Dalekie kraje z dofinansowaniem na studia na semestr letni 2023/24 
  Z przyjemnością informujemy, że dzięki uprzejmości naszego zespołu Sekcji programów Erasmus oraz programów specjalnych, udało się wygospodarować środki na dofinansowanie wyjazdów studenckich (studia I. i II. stopnia) w ramach umów bilateralnych na semestr letni (wiosenny) 2023/24!  Możliwe będzie wsparcie aż 20 osób!  Lista kierunków objętych dofinansowaniem na ten moment obejmuje 6 krajów i 21* uniwersytetów partnerskich, z
 • Stypendium Santander dla Erasmusa 2023
  Przypominam o zbliżającym się końcu naboru na Stypendium Santander dla Erasmusa 2023, w którym zostanie wręczone dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 2500 zł 25 osobom wyjeżdżającym na program Erasmus z ramienia UAM. Czas na złożenie aplikacji upływa 16 kwietnia. Jest to pilotaż programu i to od zainteresowania studentów będzie zależała jego ewentualna kontynuacja w przyszłym roku. Osoby zainteresowane uzyskaniem
 • NABÓR NA PRAKTYKI Erasmus+
  Szanowne Studentki i Studenci, przypominamy o możliwości wzięcia udziału w praktykach Erasmus+. Wymagane dokumenty (uzupełniony przez studenta i pracodawcę formularz Learning Agreement for Traineeships) można zostawić w sekretariacie Instytutu Etnolingwistyki na półce „Erasmus+” w dniach od 3 do 24 kwietnia br. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem praktyk oraz dotyczącymi ich informacjami w intranecie Wydziału Neofilologii
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WYJAZDY ERASMUS+
  Szanowne Studentki i Studenci Instytutu Etnolingwistyki, w dniach 14.03-21.03.2023 planowana jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024.  Proszę o przyjrzenie się regulaminowi z zasadami rekrutacji załączonemu w jednym z wcześniejszych wpisów dotyczących pierwszej tury rekrutacji.  W ramach 2 naboru na wyjazdy można ubiegać się o miejsca podlegające także
 • REKRUTACJA ERASMUS+: DOSTARCZANIE FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH
  Szanowni Państwo, według regulaminu z zasadami rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024 czas na dostarczanie formularzy kwalifikacyjnych do koordynatorów instytutowych przypada na 9-28.02.2023. Formularz kwalifikacyjny należy dostarczyć z uzupełnioną przez Biuro Obsługi Studenta średnią ocen z poprzedniego roku. Formularz jest dostępny w intranecie Wydziału Neofilologii (zakładka Erasmus+; zakładka Dokumenty, formularze): https://uam.sharepoint.com/:w:/r/sites/4504000000/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57486479-F16C-4850-BFFF-F7EEE74A2D54%7D&file=94_Formularz%20kwalifikacyjny%20-%20studia.doc&action=default&mobileredirect=true Formularze możecie
 • REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
  Szanowni Państwo, w osobnym pliku zebrałam najczęściej zadawane mi pytania podczas minionych rekrutacji i udzieliłam na nie odpowiedzi. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszę o dokładne zapoznanie się z nimi. Ewentualne pytania, które nie zostały uwzględnione na liście, proszę kierować pod adres: adrianna@amu.edu.pl (dr Adrianna Maśko).
 • ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY I PRAKTYKI ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
  Szanowni Państwo, w piątek 20.01.2023 r. koordynatorka wydziałowa przekazała koordynatorom instytutowym regulaminy z zasadami rekrutacji na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024. Osoby zainteresowane wyjazdem na studia i/lub praktyki proszę o zapoznanie się z tymi regulaminami, które zawierają m.in. informacje o terminach kolejnych etapów rekrutacji, kryteriach naboru oraz wymaganych dokumentach. Ewentualne pytania proszę kierować pod adres: adrianna@amu.edu.pl (dr
 • Stypendium Santander dla Erasmusa 2023
  Szanowni Państwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczy w Stypendium Santander dla Erasmusa 2023. Nabór znajdą Państwo pod linkiem: https://app.becas-santander.com/pl/program/stypendium-santander-dla-erasmusa-2023 W ramach tej inicjatywy Santander oferuje 75 stypendiów w wysokości 2500 PLN każde, w tym dla 25 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kandydaci muszą spełnić poniższe kryteria: Prosimy też o zapoznanie się z postem: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska/posts/pfbid02FTAGhdQVvGegYJAL1fzXDEy7H6pYnWEz2FvEd19DuLarw4VxMSVQGPWzESUrjWxel
 • Erasmus+ Lista uniwersytetów partnerskich
 • Erasmus+ Wybór uniwersytetu przyjmującego
  NA CO PRZEDE WSZYSTKIM ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE UNIWERSYTETU PRZYJMUJĄCEGO NA WYJAZD ERASMUS+? Czy na wybranym zagranicznym uniwersytecie/wydziale/kierunku studiów zrealizuję program przybliżony do tego przewidzianego w moim programie studiów w Instytucie Etnolingwistyki na semestr/rok akademicki, który spędzę za granicą? Podczas wyjazdu Erasmus+ powinno się uzyskać większość punktów ECTS przypadających na dany semestr/rok akademicki (odpowiednio powyżej
 • Erasmus+ Kalendarium
  KALENDARIUM (PRZYBLIŻONE TERMINY)
 • Erasmus+ w Instytucie Etnolingwistyki – podstawowe informacje
  Koordynator: dr Adrianna Maśko: adrianna@amu.edu.pl, adrianna@o365.amu.edu.pl Studentów zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ proszę o kontakt drogą mailową lub przez czat MS Teams. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ PODSTAWOWE INFORMACJE O WYJAZDACH I PRAKTYKACH ERASMUS+? https://erasmus.amu.edu.pl/ https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/program-erasmus https://wn.amu.edu.pl/erasmus https://we.amu.edu.pl/-/erasmus/ https://www.facebook.com/etnolingwistyka/
 • Składanie dokumentów ‒ PRAKTYKI Erasmus+ (1.04.‒23.04.2022)
  Szanowni Państwo, przypominam o możliwości udziału w praktykach Erasmus+. Kwalifikacje odbywają się w dniach 1.04.‒23.04.2022. Proszę o uważne zapoznanie się z regulaminem praktyk na rok 2022/2023 oraz informacjami na odpowiedniej stronie Wydziału Neofilologii (zakładka Praktyki): http://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/erasmus/praktyki Formularze kwalifikacyjne wraz z podpisanym przez pracodawcę Learning Agreement for Traineeships proszę zostawiać w sekretariacie Instytutu Etnolingwistyki, sala 218,
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ERASMUS+ (16.03.-22.03.2022) – SKŁADANIE DOKUMENTÓW
  Przypominam, że osoby uczestniczące w rekrutacji uzupełniającej na studia Erasmus+ oprócz wypełnienia wniosku w systemie USOS muszą dostarczyć koordynatorowi Instytutu Etnolingwistyki formularz kwalifikacyjny. Ze względu na stacjonarny tryb studiów po 24.02.2022 przyjmuję wyłącznie podpisane ręcznie oryginały formularzy. Formularz należy oddać z uzupełnioną przez Biuro Obsługi Studentów średnią studiów. Studenci 1 roku dostarczają kartę przebiegu studiów
 • SKŁADANIE DOKUMENTÓW – REKRUTACJA ERASMUS+ (18.02.-5.03.2022)
  Przypominam, że osoby uczestniczące w rekrutacji na studia Erasmus+ oprócz wypełnienia wniosku w systemie USOS muszą dostarczyć koordynatorowi Instytutu Etnolingwistyki formularz kwalifikacyjny. Ze względu na stacjonarny tryb studiów po 24.02.2022 przyjmuję wyłącznie podpisane ręcznie oryginały formularzy. Formularz należy oddać z uzupełnioną przez Biuro Obsługi Studentów średnią studiów. Studenci 1 roku dostarczają kartę przebiegu studiów zamiast
 • Wyjazdy Erasmus+ (etap rekrutacji) – najczęściej zadawane pytania
  Studentów rozważających udział w rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ prosimy o zapoznanie się z załączoną listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. 
 • ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY I PRAKTYKI ERASMUS+ 2022/2023
  W dniu 4 stycznia 2022 r. koordynatorka wydziałowa Erasmus+ przekazała do wiadomości zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz praktyki na rok akademicki 2022/2023. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi regulaminami zawierającymi m.in. informacje o terminach kolejnych etapów rekrutacji oraz podstawach kwalifikacji studentów. W załączniku umieszczamy również najbardziej aktualną listę uniwersytetów partnerskich (z marca
 • Kalendarium Erasmus+
  KALENDARIUM (PRZYBLIŻONE TERMINY) GRUDZIEŃ – ogłaszanie zasad rekrutacji na wyjazdyErasmus+ na kolejny rok akademicki;- ogłaszanie zasad rekrutacji na praktykiErasmus+ na okres wakacji i kolejny rok akademicki;  STYCZEŃ -MARZEC – rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ na kolejny rok akademicki;- rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy Erasmus+na kolejny rok akademicki;- rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów;  MARZEC -KWIECIEŃ – rekrutacja na