ERASMUS+

Praktyki Erasmus+ – informacje

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

w załączniku do tej wiadomości znajdziecie podstawowe informacje na temat procedur związanych z wyjazdami na praktyki w ramach programu Erasmus+ (etap kwalifikacji, miejsce odbywania praktyki, czas trwania praktyki, stawki dofinansowania, rozliczenie z pobytu na praktyce, itp.).