Zakład Badań Psycholingwistycznych i Międzykulturowych nad Leksyką i Dyskursem

W Zakładzie prowadzone są  językoznawcze, psycholingwistyczne i pragmalingwistyczne badania nad jednostkami systemów leksykalnych oraz nad cechami dyskursu, w tym badania nad aspektem międzykulturowym analizowanych zjawisk językowych.

Analizy przeprowadzane przez pracowników Zakładu dokonywane są na danych pozyskiwanych zarówno z tekstów nieliterackich i literackich (fabularnych i niefabularnych), jaki i z korpusów elektronicznych i z badań ankietowych, co pozwala na odkrywanie cech języka używanego w różnych formach i sytuacjach.

Pola badawcze, w których prowadzone są badania i analizy, to przede wszystkim:

  • leksykalno-semantyczna struktura słownika umysłowego oraz relacje semantyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
  • lingwistyka kulturowa, stereotypy i stereotypizacja pamięci,
  • pragmalingwistyczne aspekty komunikacji, w tym komunikacji  międzykulturowej,
  • pragmalingwistyczne aspekty policentryzmu j. hiszpańskiego,
  • międzykulturowe aspekty translatoryki,
  • policentryzm w translacji.

Pracownicy Zakładu prowadzą zróżnicowaną działalność dydaktyczną w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminariów magisterskich i licencjackich, między innymi na specjalnościach (1. i 2. stopnia): etnolingwistyka, językoznawstwo i nauka o informacji, filologia koreańska, lingwistyka komputerowa, filologia romańska, i in.

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Nawoja Mikołajczak-Matyja
Kierownik
pokój 513, Collegium Novum bl. B
dr Edyta Kwiatkowska-Faryś
Adiunkt
pokój 512, Collegium Novum bl. B
dr Agata Wolarska-Sobocińska
Adiunkt
pokój 512, Collegium Novum bl. B
mgr Norie Mogi
Wykładowca
pokój 513, Collegium Novum bl. B
mgr Israel Sostenes Pelcastre
Wykładowca
pokój 512, Collegium Novum bl. B
mgr Marek Wołyński
Wykładowca
pokój 513, Collegium Novum bl. B
mgr Magdalena Kiełbowicz
Doktorantka
pokój 512, Collegium Novum bl. B