Zakład Bałtologii

Pracownicy Zakładu Bałtologii zajmują się głównie problemami dotyczącymi historii literatur litewskiej i łotewskiej, folkloru i kultury Litwy i Łotwy oraz historią i mitologią Bałtów, a także języków bałtyckich; prowadzą zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na dwu specjalnościach – filologii litewskiej i filologii łotewskiej, ale także seminaria [w roku akademickim 2019/2020 seminarium licencjackie: dr Justyna Prusinowska; seminarium magisterskie prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl] oraz wykłady i konwersatoria monograficzne.

http://balti.home.amu.edu.pl/

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl
Kierownik
pokój 206, Collegium Novum bl. B
dr Monika Pokorska-Iwaniuk
Adiunkt
pokój 206, Collegium Novum bl. B
dr Justyna Prusinowska
Adiunkt
pokój 206, Collegium Novum bl. B
dr Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak
Starszy wykładowca
pokój 205, Collegium Novum bl. B
dr Tatjana Navicka
Starszy wykładowca
pokój 205, Collegium Novum bl. B