Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

O hebraistyce

Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Począwszy od roku akademickiego 2010/11 uruchomiony został program dwuletnich studiów magisterskich. Planowane jest również utworzenie specjalizacji filologiczno – historycznej (studenci będą otrzymywać dwa dyplomy, ukończenia kierunku filologia i kierunku historia). Celem programu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu studiów hebraistycznych i żydowskich. Szczególny nacisk położony został przy tym na nauczanie współczesnego języka hebrajskiego oraz historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów polskich.

Pola badawcze
  • Piśmiennictwo, kultura i religia karaimów w Europie wschodniej
  • Historia języka hebrajskiego i aramejskiego
  • Hebrajskie inskrypcje nagrobne
  • Historia judaizmu
  • Translatoryka hebrajsko-polska
  • Glottodydaktyka języka hebrajskiego izraelskiego
  • Paleografia hebrajska
  • Literatura esseńska znad Morza Martwego
Realizowane projekty:
  • Zabytki historii Karaimów polskich: edycja krytyczna dokumentów gmin karaimskich (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2012-2016)
  • Dokumenty Karaimów wschodnioeuropejskich: Edycja rękopisów Abrahama Firkowicza w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2014-2020)

Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Muchowski
Kierownik
pokój 304, al. Niepodległości 24
dr Veronika Klimova
Adiunkt
pokój 405, al. Niepodległości 24
dr Maciej Ratajczyk
Adiunkt
pokój 405, al. Niepodległości 24
dr Sebastian Kubicki
Adiunkt
pokój 405, al. Niepodległości 24
dr Piotr Zaremba
Starszy wykładowca
pokój 405, al. Niepodległości 24
mgr Ester Klein
Wykładowca
pokój 405, al. Niepodległości 24
mgr Dagmara Labok - Foto © mgr Dagmara Labok
Wykładowca
pokój 405, al. Niepodległości 24
mgr Agnieszka Witkowska
Wykładowca
pokój 405, al. Niepodległości 24