Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Elena Chashchina
Kierownik
pokój 111, Collegium Novum bl. B
dr Szymon Grzelak
Adiunkt
pokój 111, Collegium Novum bl. B
dr Tomasz Borowiak
Starszy wykładowca
pokój 207, Collegium Novum bl. B
dr Aleksandra Hans
Starszy wykładowca
pokój 112B, Collegium Novum bl. B
dr Magdalena Kębłowska
Starszy wykładowca
pokój 112B, Collegium Novum bl. B
dr Anna Maciejewska
Starszy wykładowca
pokój 212, Collegium Novum bl. B
mgr Emilia Maternik
Wykładowca
pokój 207, Collegium Novum bl. B
mgr Beata Nadzieja
Wykładowca
pokój 112, Collegium Novum bl. B
mgr Eva Rufo Sanchez-Roman - Foto © Eva Rufo
Wykładowca
pokój 207, Collegium Novum bl. B