dr Anna Zięba - Foto © Anna Zięba
dr Anna Zięba
pokój 213, Collegium Novum bl. B

Dr ANNA ZIĘBA, adiunkt na Wydziale Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Językoznawczyni, badaczka komunikacji międzykulturowej i komunikacji wizualnej; szczególnie zainteresowana spójnością tekstów multimodalnych, ich odbiorem i rolą w dyskursie społecznym. Stypendystka Uniwersytetu w Cambridge (Clifford and Mary Corbridge Trust Scholarship), autorka licznych publikacji z zakresu semiotyki społecznej oraz monografii pt. „Wpływ kultury narodowej na język prasowych tekstów informacyjnych” będącej owocem grantu NCN. Pasjonatka architektury wnętrz i fotografii.