Wojciech Grzegółka
Koordynator Systemu USOS Wydziału Etnolingwistyki
Sekretariat Wydziału Etnolingwistyki pokój 218, Collegium Novum bl. B, al. Niepodległości 4