Konferencje

5. Sympozjum Interlingwistyczne / 5th Interlinguistics Symposium

W Instytucie Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 17-18.09.2020 odbędzie się piąte międzynarodowe Sympozjum Interlingwistyczne, organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM w formie zdalnej. Głównym tematem będzie:

Rola języków w komunikacji międzykulturowej

Językami konferencji będą esperanto, polski oraz angielski.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w załącznikach oraz zachęcamy do udziału! Termin zgłoszenia przedłużony do 15.07.2020.


5-a Interlingvistika Simpozio

La Interlingvistikaj Studoj (Etnolingvistika Instituto, Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando) organizas sian kvinan internacian Interlingvistikan Simpozion inter

17-18.09.2020 en Poznano en virtuala formo. La ĉefa temo:

Rolo de lingvoj en interkultura komunikado

La konferencaj lingvoj estas: esperanto, pola, angla.

Ni elkore invitas vin legi detalajn informojn (kunsende) kaj kuraĝigas partopreni! La plilongigita limdato estas 15.07.2020.


5th Interlinguistics Symposium

The Interlinguistic Studies program (Institute of Ethnolinguistics, Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) is organizing its 5th international interlinguistics symposium to be held September 17-19, 2020 in Poznań in virtual form. The theme will be:

The role of languages in intercultural communication

The languages of the conference are: Esperanto, English, Polish.

We invite you to learn more about the symposium in the attachments and encourage you to take part! The deadline has been extended to 15.07.2020.