Studenci

Weź udział w warsztatach “Wniosek ERC krok po kroku”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach „Wniosek ERC krok po kroku” organizowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Warsztaty adresowane są do osób, które zamierzają złożyć wniosek do jednego z konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Tematem warsztatów będzie przygotowanie wniosku do konkursu ERC. W trakcie spotkania poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak skonstruować projekt spełniający wymogi ERC?
  • Jak sformułować opis projektu w sposób odpowiadający strukturze wniosku?
  • Jak zaprezentować własne dokonania naukowe.
  • Jak skalkulować wiarygodny i wykonalny budżet w projekcie ERC?

Warsztaty obejmą część teoretyczną, a także szereg ćwiczeń, mających na celu zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest obowiązkowa.

Pierwsze z serii warsztatów planowanych w 2020 r. odbędą się 13 lutego 2020 (czwartek) w godzinach 9:30 – 15:30 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/oZAGNbrRu4hMf4sJA.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o warsztatach wszystkim potencjalnie zainteresowanym kandydatom. Szczegóły i pytania można składać pod następującym adresem lub telefonem: doskonalosc@pan.pl lub +48 22 182 60 80