Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Dziekana Wydziału Neofilologii UAM

z dnia 18 kwietnia 2023 roku
w sprawie
zawieszenia zajęć w dniu 26 kwietnia 2023 roku
W związku z ogólnym zebraniem pracowników Wydziału Neofilologii
(przyjęcie sprawozdania dziekana zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu UAM)
zawieszam
zajęcia dydaktyczne na Wydziale Neofilologii
Podstawa:
w dniu 26 kwietnia b.r.
od godziny 9:45 do godziny 11:15
Dziekan
Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Strońskl

Czytaj dalej