Studenci

Egzaminy dyplomowe on-line na UAM

Od wtorku, 21 kwietnia, egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) przeprowadzane zdalnie stają się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rzeczywistością. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podpisał zarządzenie nr 442/2019/2020 określające zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminów w tej formie.

Jak informuje prorektor odpowiadająca za kształcenie, prof. Beata Mikołajczyk, w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej, wszystkie czynności związane z procedurą egzaminacyjną, które dotąd wymagały np. obiegu tradycyjnych dokumentów itd., będą przeprowadzane „w świecie cyfrowym”-  począwszy od wyznaczenia komisji egzaminacyjnej przez dziekana, aż po ogłoszenie wyniku egzaminu. Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w formie wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams, która jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu.

– Obecnie na egzamin dyplomowy czeka 144 studentów, których prace dyplomowe zostały zarejestrowane w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) przed rozpoczęciem pracy zdalnej UAM, związanej z zagrożeniem koronawirusem. Pochodzą praktycznie ze wszystkich wydziałów UAM, a ich najliczniejsza grupa studiowała na Wydziale Teologicznym (30 osób), na Wydziale Studiów Edukacyjnych (osób 24) oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki (15 osób) – wylicza prorektor Mikołajczyk.

Procedura egzaminacyjna określona w zarządzeniu nr 442/2019/2020 będzie obowiązywała do powrotu tradycyjnej formy kształcenia na Uniwersytecie. Jeśli okres zawieszenie zajęć dydaktycznych będzie się przedłużał, z możliwości odbycia egzaminów dyplomowych on-line będą mogli skorzystać obecni studenci ostatniego semestru studiów, którzy aktualnie pracują wraz ze swymi promotorami nad ukończeniem prac dyplomowych.  Szczegóły można znaleźć https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/117016/442-zarzadzenie-Rektora.pdf

Fot. Maciej Nowaczyk