Konferencje

III Międzynarodowa Konferencja Badania porównawcze nad językiem i kulturą – House or Home ? Płynność i redefinicja

3rd International Conference Comparative Studies of Language and Culture – House or Home? Ambiguity and redefinition

21-22 września 2023/ September 21-22, 2023Al. Niepodległości 24, Poznań

  • prelegenci z różnych krajów i ośrodków akademickich
  • różnorodna tematyka
  • wymiana idei
  • nawiązywanie kontaktów

pierwsza międzynarodowa konferencja na nowo utworzonym Wydziale Etnolingwistyki