Etnolingwistyka - studia niestacjonarne

Języki planowane do wprowadzenia w ramach studiów niestacjonarnych na kierunku etnolingwistyka w roku akademickim 2024/25

na kierunku etnolingwistyka studia niestacjonarne I stopnia:

  • Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
  • Języki do wyboru:
    • arabski (od podstaw),
    • francuski (od podstaw),
    • hiszpański (od podstaw)

Uwaga: kandydaci podczas rekrutacji deklarują preferowany język.  

na kierunku etnolingwistyka studia niestacjonarne II stopnia:

  • Język obowiązkowy: angielski (kontynuacja)
  • Drugi język kierunku: hiszpański (od podstaw)
Planowane języki na kierunku etnolingwistyka studia niestacjonarne w roku akademickim 2024/25