Studenci

KOMUNIKAT Studenci I i II roku filologii wietnamskiej!

W dniu 02-10-2020 o godz. 8.oo  odbył się na platformie ZOOM egzamin poprawkowy z Praktycznej nauki języka wietnamskiego dla roku pierwszego i drugiego.

Ponieważ studenci nie zalogowali się do egzaminu wyznaczam drugi termin poprawkowy 09-10-2020 r o godz. 8.oo, również na platformie ZOOM.

Studenci, którzy pragną zdać ten egzamin powiadomią o tym prowadzącego zajęcia wysyłając E_Mali na adres bognow@amu,edu.pl i otrzymają w odpowiedzi kod dostępu.

Nieobecność na tym egzaminie skutkuje otrzymaniem oceny „niedostateczny” w SYSTEMI USOS.

2020_10_02
dr Bogdan Nowicki