Studenci

Konkurs dla studentów pn. Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Służba Niepodległej mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie edukacyjno-kulturalnym pn. Polacy w Służbie Niepodległej | Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., którego celem jest włączenie młodzieży do obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Projekt odbywa się pod honorowym patronatem wiceprezesa rady ministrów prof. Piotra Glińskiego.

Na projekt składa się wydarzeń łączących formę konkursu wiedzy historycznej, wzbogacony cyklem seminariów historycznych (online) prezentujących wydarzenia związane z obroną niepodległości, a także wystawa reprodukcji plakatów mobilizujących społeczeństwo do walki w obronie odradzającej niepodległości Polski. Różnorodne wydarzenia, będą miały także charakter lokalny, promujący wątki regionalne w historii Polski, a także będą angażować osoby z różnych grup wiekowych.

Tytuł i tematyka Projektu nawiązują do ogromnego wysiłku Polaków, którzy stanęli w służbie niepodległej Polski, a swoim czynem skutecznie obronili suwerenność Polski oraz Europę Zachodnią przed falą komunizmu z bolszewickiej Rosji. Poprzez przywołanie bohaterskiego wysiłku Polaków w obronie niepodległości, stawiamy sobie za cel wskazywanie wzorców dla współczesnych Polaków w zmaganiach z wieloma wyzwaniami, przed którymi dziś stajemy chcąc i dziś jednoczyć w Służbie Niepodległej.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się ze szczegółami organizowanego konkursu (w załączeniu), oraz promocję projektu w szczególności poprzez przesłanie informacji o konkursie studentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, umieszczenie informacji na stronie internetowej bądź w inny przyjęty sposób.  Dołożymy wszelkich starań, aby nasz Projekt był wspaniałą częścią obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, przyczynił się do poszerzenia wiedzy oraz wrażliwości uczestników na bohaterskie patriotyczne postawy przodków.

Początkowo konkurs miał zakończyć się w okresie wakacji, jednak z uwagi na stan epidemiologiczny i przerwę w zajęciach dydaktycznych Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu naboru prac konkursowych do dnia 6 listopada 2020 r. Tych z Państwa, którzy wcześniej przekazali informację o konkursie prosimy o aktualizację.

Szczegółowe informacje zmieściliśmy w załącznikach.

Z poważaniem,

Oskar Kochman
Wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej
 koordynator projektu “Polacy w Służbie Niepodległej”