ERASMUS+

NABÓR NA PRAKTYKI Erasmus+

Szanowne Studentki i Studenci,

przypominamy o możliwości wzięcia udziału w praktykach Erasmus+. Wymagane dokumenty (uzupełniony przez studenta i pracodawcę formularz Learning Agreement for Traineeships) można zostawić w sekretariacie Instytutu Etnolingwistyki na półce „Erasmus+” w dniach od 3 do 24 kwietnia br. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem praktyk oraz dotyczącymi ich informacjami w intranecie Wydziału Neofilologii (zakładka Erasmus+), skąd można również pobrać wspomniany wyżej formularz.

Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w Instytucie Etnolingwistyki jest dr Adrianna Maśko: adrianna@amu.edu.pladrianna@o365.amu.edu.pl