Studenci

Nagroda za najlepszą pracę magisterską o PRL – 30 września POLITYKA kończy przyjmować zgłoszenia!

Szanowni Państwo,

Tylko do 30 września czekamy na zgłoszenia do Nagrody   im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską o PRL.

Należy je  nadsyłać na adres mailowy Rakowski@polityka.pl

Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.   

Do konkursu  można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945-1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów.   Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 i 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia. Wysokość nagrody: 15.000 zł

Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej POLITYKI (www.polityka.pl/Rakowski).  

Anita Brzostowska

Z-ca Dyrektora ds. Wydawniczych POLITYKI

Ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa

Tel.601 36 69 24