Studenci

Najlepsi z najlepszych – konkurs dla studentów

Szanowni Państwo,

wystartował konkurs na projekty wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0″ otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów. Termin składania wniosków: 15 marca 2021 roku. Szczegóły konkursu na stronie: Szczegóły konkursu na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+19+lutego+2021+r

Opiekun z Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantów: Paulina Szeszuła-Wojciechowska  (e-mail: paulasz@amu.edu.pl, tel.: 61 829 4092). Przypominamy o obowiązku przedłożenia każdorazowo formularza zgłoszenia projektu.

Termin 15 marca jest ostatecznym terminem złożenia wniosku przez uczelnię, konieczne jest oczywiście wcześniejsze przygotowanie wniosku i sprawdzenie go pod względem formalnym. W razie pytań proszę o kontakt z panią Pauliną Wojciechowską (e-mail: paulasz@amu.edu.pl, tel.: 61 829 4092).