Studenci

Rekrutacja do BSG, ABSG, S@r


1.
ADVANCEDBestStudentGRANT – II edycja (konkurs IDUB nr 075) – termin składania wniosków: do 10 listopada 2022 r. 

Konkurs dla studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz 2 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.  

Konkurs obejmuje finansowanie: 

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub 

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą 

Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych. 

Szczegóły: na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/advancedbeststudentgrant/aktualnosci/wystartowala-ii-edycja-konkursu-advancedbeststudentgrant , 

w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym REGULAMINIE (REG-ABSG-II) 

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   (zakładka Konkursy – Konkurs 075 ADVANCEDBestStudentGRANT-II edycja) 

2. Study@research – VI edycja (konkurs IDUB nr 076) -termin składania wniosków: do 17 listopada 2022 r. 

Do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM 1 roku studiów II stopnia oraz studenci 4 roku jednolitych studiów magisterskich. 

Konkurs obejmuje finansowanie: 

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub 

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą 

Szczegóły:

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl  (zakładka: Konkursy – Konkurs nr 076 “Study@research”) 

3. BESTStudentGRANT – VII edycja (konkurs IDUB nr 079) – termin składania wniosków: do 24 listopada 2022 r. 

  1. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM 1 roku studiów I stopnia oraz studenci 1 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub/ i uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.  

Konkurs obejmuje finansowanie indywidualnego projektu badawczego studenta.   

Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/wystartowala-vii-edycja-konkursu-beststudentgrant 

w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym regulaminie (REG-BSG-VII) 

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   zakładka: Konkursy – Konkurs 079 – BESTStudentGRANT