ERASMUS+

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WYJAZDY ERASMUS+

Szanowne Studentki i Studenci Instytutu Etnolingwistyki,

w dniach 14.03-21.03.2023 planowana jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024. 

Proszę o przyjrzenie się regulaminowi z zasadami rekrutacji załączonemu w jednym z wcześniejszych wpisów dotyczących pierwszej tury rekrutacji. 

W ramach 2 naboru na wyjazdy można ubiegać się o miejsca podlegające także innym instytutom i katedrom Wydziału Neofilologii.

Uniwersytety, do których nie ma już miejsc z listy uniwersytetów partnerskich Instytutu Etnolingwistyki, to: 1) BRUKSELA, 2) GRANADA, 3) VALLADOLID.

Formularze kwalifikacyjne z uzupełnioną średnią ocen przez BOS (lub kartą przebiegu studiów – studenci 1 roku lic.) proszę zostawiać w sekretariacie IE na 2 piętrze w Coll. Novum.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji uzupełniającej proszę o ewentualny kontakt (dr Adrianna Maśko) przez MS Teams lub na jeden z adresów: adrianna@amu.edu.pladrianna@o365.amu.edu.pl