ERASMUS+Studenci

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WYJAZDY ERASMUS+

Szanowne Studentki i Studenci Instytutu Etnolingwistyki,

w dniach 16.03-22.03. br. planowana jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+. W załącznikach przesyłamy: 1) regulamin z zasadami rekrutacji, 2) listę dostępnych jeszcze uniwersytetów partnerskich IE. W ramach 2 naboru na wyjazdy można ubiegać się o miejsca podlegające innym instytutom i katedrom Wydziału Neofilologii.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji uzupełniającej prosimy o kontakt z dr Adrianną Maśko w celu uzyskania informacji dotyczących dokumentów wymaganych na tym jej etapie: adrianna@amu.edu.pladrianna@o365.amu.edu.pl