Studenci

Spotkania Naukowe

Oddział Poznański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 17.00 na platformie MS Teams.  Podczas zebrania prof. UAM Michał Szczyszek wygłosi referat pt. „Akwizycja normy językowej. Czy zachodzi, jak i kiedy?”.

LINK DO TRANSMISJI

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOKn_C1QUOHIIPEmzcAdv88EhHFlWyAfpLEdDOtZIOBQ1%40thread.tacv2/1697792500287?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22ed2cbdc7-bf47-4a2c-9364-dd5e84f224b3%22%7d

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!