Studenci

Studium Językowe UAM zaprasza studentki i studentów hebraistyki

Studium Językowe UAM zaprasza studentki i studentów hebraistyki na spotkanie informacyjne dotyczące lektoratu z języka obcego. Opowiemy o językach jakich można się uczyć, o poziomach i jak zapisać się na zajęcia. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa tych z Państwa, którzy dopiero rozpoczną lektorat w semestrze letnim, jak również osoby, które już chodzą na zajęcia, ale mają jeszcze jakieś pytania.

Spotkanie odbędzie na Teams we wtorek, 7 grudnia, o godzinie 16:00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYwZTE4ZDYtOTg5NC00NTZkLWI5ZjYtYTdmNDE2OTBiNGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2250e91ea9-42e6-45a0-b391-63fea4d7a400%22%7d