Studenci

Stypendium Towarzystwa Copernicus

Informacje ogólne

W ramach programu stypendialnego Towarzystwa Copernicus, rekrutujemy studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłych krajów Republiki Radzieckiej.

Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy:

  • na semestr letni (od kwietnia do październik)
  • na semestr zimowy (od października do marca)

Wysokość stypendium

Wartość stypendium przyznawanego przez Towarzystwo Copernicus obejmuje:

  • miesięczne stypendium w wys. 280 euro
  • pomoc w znalezieniu miejsca u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem
  • Koszty podróży, ubezpieczenia i opłaty za studia
  • udział w weekendowym seminarium

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków Towarzystwa Copernicus przy rejestracji na studia i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci:

  • studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia)
  • wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce
  • studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych

Oczekiwania wobec kandydatów

Od kandydatów oczekuje się znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych).


Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku.
Terminy składania wniosków:

– na semestr zimowy – do 1 marca danego roku kalendarzowego
– na semestr letni – do 1 października roku poprzedzającego wyjazd

Aplikuj się na naszej stronie internetowej!

Więcej informacji na stronie:

https://www.copernicus-stipendium.de/

COPERNICUS e.V. Hamburg
Mittelweg 11-12
20148 Hamburg
Tel.:  +49 40 39 50 55
Fax: +49 40 317 691 028