Studenci

VIII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów UŚ

Katowice, 25 lutego 2020 roku

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚSzkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa o VIII Międzynarodowej Konferencji Magistrantów, która odbędzie się 12 maja 2020 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców “Wieża Babel”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom, wyróżniającym się studentom ostatniego roku studiów licencjackich oraz doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno obcokrajowców, jak i Polaków studiujących na Państwa uczelniach.

Pragniemy, aby nadchodząca edycja konferencji była poświęcona nowemu spojrzeniu na zagadnienia genologii we współczesnym świecie. Dzięki otwartej formule możliwe jest zgłoszenie tekstów traktujących gatunkowość nie tylko jako właściwość sztuki (np. nowe gatunki filmowe i ich korzenie) czy twórczości literackiej (przeplatanie się istniejących gatunków), ale także postrzeganie tej tematyki w zupełnie nowych kontekstach (nie tylko humanistycznych!). Studenci-obcokrajowcy mogą zatem przedstawić swój punkt widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą zaprezentować podczas wystąpień problematykę interkulturową. Katowickie spotkania są znakomitą okazją do interesujących dyskusji w międzynarodowym gronie z udziałem i pod kierunkiem specjalistów: językoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców.

Uczestnikami poprzednich edycji konferencji byli studenci Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W konferencjach biorą udział również studenci uczelni o innych profilach (m.in. ASP czy politechniki). Pragniemy, aby tegoroczne spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń obcokrajowców i Polaków zajmujących się zagadnieniem genologii, studiujących w całej Polsce. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie tej informacji wśród studentów Państwa Uniwersytetu.

Chętnym do udziału w konferencji studentom gwarantujemy nocleg w Katowicach, posiłek w czasie konferencji, a także opiekę studentów naszego Uniwersytetu – chcemy, by konferencja stała się także polem do nawiązania ciekawych międzynarodowych znajomości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 kwietnia 2020 roku na adres: szkola@us.edu.pl

W imieniu organizatorów
dr Agnieszka Tambor
mgr Tomasz Gęsina

https://student.us.edu.pl/vii-miedzynarodowa-konferencja-magistrantow

Zaproszenie (pdf, 258 kB)

Karta zgłoszeniowa (doc, 34 kB)