Organizacyjne

Zarządzenie Rektora UAM w sprawie utworzenia Wydziału Etnolingwistyki