ERASMUS+

Erasmus+ Kalendarium

KALENDARIUM (PRZYBLIŻONE TERMINY)

GRUDZIEŃ –STYCZEŃ– ogłaszanie zasad rekrutacji na wyjazdyErasmus+ na kolejny rok akademicki;- ogłaszanie zasad rekrutacji na praktykiErasmus+ na okres wakacji i kolejny rok akademicki; 
LUTY –MARZEC– rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ na kolejny rok akademicki;- rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy Erasmus+na kolejny rok akademicki;- rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów; 
MARZEC -KWIECIEŃ– rekrutacja na praktyki Erasmus+; 
MAJ– rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów na praktyki Erasmus+;
WIOSNA -LATO – JESIEŃ– wypełnianie i składanie przez studentów zakwalifikowanych na wyjazdy dokumentów wymaganych przez uniwersytet rodzimyi uniwersytet przyjmujący zgodnie z podanymi przez nie terminami;- wypełnianie i składanie przez studentów zakwalifikowanych na praktyki dokumentów wymaganych przez uniwersytet rodzimyi zagranicznego pracodawcę zgodnie z podanymi terminami;