ERASMUS+

Erasmus+ Wybór uniwersytetu przyjmującego

NA CO PRZEDE WSZYSTKIM ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE

UNIWERSYTETU PRZYJMUJĄCEGO NA WYJAZD ERASMUS+?

  1. MÓJ PROGRAM KIERUNKU (SPECJALNOŚCI) STUDIÓW:

Czy na wybranym zagranicznym uniwersytecie/wydziale/kierunku studiów zrealizuję program przybliżony do tego przewidzianego w moim programie studiów w Instytucie Etnolingwistyki na semestr/rok akademicki, który spędzę za granicą?

Podczas wyjazdu Erasmus+ powinno się uzyskać większość punktów ECTS przypadających na dany semestr/rok akademicki (odpowiednio powyżej 20 ECTS / powyżej 40 ECTS), a przedmioty realizowane za granicą powinny odpowiadać tym przewidzianym w polskim programie studiów lub przynajmniej być zbliżone, żeby mogły być uznane jako ich ekwiwalenty w IE.

Istnieje możliwość zrealizowania niektórych przedmiotów przypadających na semestr/rok akademicki mobilności Erasmus+ po powrocie z wyjazdu, po uprzednim umówieniu się z osobą prowadzącą dany przedmiot odnośnie do warunków jego zaliczenia, o ile nie ma możliwości zaliczenia odpowiednika tego przedmiotu za granicą. Można też rozważyć ubieganie się o Indywidualną Organizację Studiów na czas wyjazdu.

  1. WYMOGI UNIWERSYTETU PRZYJMUJĄCEGO:

Czy jestem w stanie spełnić wszystkie warunki wymagane przez wybrany przeze mnie zagraniczny uniwersytet, jak np. posiadanie certyfikatu znajomości języka?

Koniecznie należy zapoznać się ze stronami wybranego uniwersytetu przeznaczonymi dla zagranicznych studentów, by dowiedzieć się, czy istnieją dodatkowe wymagania, oprócz tych ustalonych w zasadach rekrutacji UAM.

Dość częstym wymogiem jest posiadanie certyfikatu znajomości języka kraju przyjmującego na określonym poziomie. Również w umowie pomiędzy uniwersytetami znajduje się zapis dotyczący wymaganego poziomu języka, w którym będą prowadzone zajęcia/języka kraju uniwersytetu przyjmującego.