Aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 15 listopada

ZARZĄDZENIE NR 1/2021/2022

Dziekana Wydziału Neofilologii Uam

z dnia 5 listopada 2021 roku
w sprawie

godzin dziekańskich w dniu 15 listopada 2021 roku

W związku z wydarzeniami zaplanowanymi w ramach
XXIV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

ustanawiam

godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii w dniu 15 listopada b.r. wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 8:00 do godziny 14:00

Dziekan
Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński