Aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 19 maja br. 13.00-15.00 z okazji obchodów Dni Różnorodności Kulturowej