Aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 29 maja 2004 r.

Na wniosek Rady Samorządu Studentów Wydziału Etnolingwistyki na podstawie
§ 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawieszam w dniu 29 maja 2024 roku od godz. 13:00 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Etnolingwistyki UAM.

p. o. Dziekan
prof. UAM dr hab. Piotr Nowak