AktualnościStudenci

Komunikat ws stypendium im. dr Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy

Szanowni Państwo,
Ze względu na zagrożenie zarażenia koronawirusem posiedzenieKapituły Stypendium im. Jana Kulczyka, na którym miały zapaśćdecyzje dotyczące przyznania stypendiów dla studentów UAM obywateliUkrainy musiało zostać przesunięte na początek kwietnia.Informacja o laureatach tego stypendium zostanie podana do publicznejwiadomości do dnia 8 kwietnia 2020.

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Przewodnicząca Kapituły