Organizacyjne

Ogłoszenie

Nazwa zamawiającego: Instytut Etnolingwistyki, Studia filologia koreańska (niestacjonarne)
Przedmiot zamówienia: Praktyczna nauka j. koreańskiego – nauczanie
Termin: 11.X.2021 – 30.VI.2022
Warunki: Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-20:00, wykształcenie wyższe
minimum tytuł zawodowy magistra, mile widziany certyfikat nauczania języka koreańskiego jako
obcego.
Miejsce: Instytut Etnolingwistyki, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
Oferta wygasa: 07.10.2021 r.