Konferencje

Nowa grupa podyplomowych Studiów Interlingwistyki UAM

Już po raz ósmy ruszyły Podyplomowe Studia Interlingwistyki, których celem jest wykształcenie przez trzy lata profesionalnych esperantologów i interlingwistów. Studia te są również jedyną formą kształcenia metodycznego na poziomie uniwersyteckim dla nauczycieli języka esperanto. Pierwsza sesja Studiów odbyła się w dniach 21-25 września 2021 r. Z powodu pandemii zajęcia przeprowadzono w formie hybrydowej. Przed tygodniową sesją drugiego semestru jeszcze dwukrotnie odbędzie się weekendowe spotkanie wirtualne, co umożliwi zaproszenie zewnętrznych wykładowców, ćwiczenia oraz dyskusję na temat omawianych zagadnień.

            Obecna grupa jest wyjątkowa ze względu na liczbę uczestników i ich wielonarodowość (41 osób z 21 krajów). 20 studentów pochodzi z 9 krajów pozaeuropejskich (z Brazylii, Chile, Indonezji, Iranu, Korei Południowej, Kuby, Pakistanu i Wietnamu). 15 studentów mogło uczestniczyć w sesji dzięki stypendiom amerykańskiej fundacji ESF (Esperantic Studies Foundation: https://www.esperantic.org/eo/edukado/interlingvistikaj-studoj/amu-poznanon), która regularnie wspiera nasze Studia stypendiami. Ten skład słuchaczy stanowi doskonałą bazę do porównań międzykulturowych i międzyjęzykowych poprzez język esperanto, co miało miejsce już podczas zajęć z kultury esperanckiej i z fonetyki. Pierwszy z tych kursów prowadziła prof. Ilona Koutny, prezentując szeroką gamę zjawisk w obszarze kultury, od dzieł sztuki poprzez kulturę codzienną do mentalności użytkowników języka. Uczestnicy wspólnie odkrywali kulturowe związki między językami na podstawie przykładów ze swoich języków.

Dzięki obecności znanej ekspertki, Barbary Pietrzak, podjęto temat radiofonii esperanckiej, natomiast François Lo Jacomo (Francja), który sam wcześniej występował w roli aktora, przedstawił historię esperanckiego teatru. José Antonio Vergara (Chile), były przewodniczący Międzynarodowego Esperanckiego Stowarzyszenia Naukowego ISAE, krótko omówił działalność naukową esperantystów.

            Kurs fonetyki, prowadzony przez prof. Nicolau Dolsa (profesora Uniwersytetu Wysp Balearskich), przybliżył studentom świat dźwięków mowy, sposoby ich wymawiania i analizowania oraz badanie specyficznych cech języka esperanto. Komunikacja może przebiegać w płaszczyźnie werbalnej, pisemnej, obecnie często elektronicznej, a także niewerbalnej. Uczestnicy z różnych krajów mogli zaprezentować przykłady komunikacji niewerbalnej podczas kursu prof. Ilony Koutny na temat komunikacji językowej.

            Pierwszy okres literatury esperanckiej, będący ważną częścią kultury esperanckiej, analizował mgr Tomasz Chmielik, wykładający zdalnie.

            Podczas inauguracji Podyplomowych Studiów Interlingwistyki ciepłymi słowami pozdrowił studentów prof. Rafał Witkowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Dziekan Wydziału Neofilologii, prof. Krzysztof Stroński, przyjął prof. Nicolau Dolsa i kierowniczkę Studiów. Rozmawiali o przyszłości Studiów Interlingwistyki. Dyrektor Instytutu Etnolingwistyki, prof. Piotr Nowak również wysoko ocenił 23-letni okres rozwoju Studiów.

            Pomyślne przeprowadzenie sesji hybrydowej było możliwe dzięki dr Katalin Kováts, która zajęła się techniczną stroną przedsięwzięcia. System, który zbudowała i którym zarządzała na miejscu, pozwolił na połączenie obecnych i zdalnych studentów. Obie grupy mogły zobaczyć i usłyszeć prelegentów oraz siebie nawzajem, śledzić zdjęcia z prezentacji, a także zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach. Przygotowano nagrania filmowe zajęć. Studenci, którzy ze względu na różnice stref czasowych nie zawsze mogli uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym, będą mogli oglądać je w kolejnych tygodniach. Materiały do nauki i zadania sprawdzające będą udostępniane w portalu Edukado.net.

            Ukoronowaniem miłych wieczornych spotkań uczestników był tradycyjny już wspólny wieczór z  udziałem studentów zdalnych (poprzez filmy wideo), miejscowych esperantystów i poznańskiej pieśniarki, Zuzy Kornickiej. Częścią tego wieczoru był tzw. wieczór miodowy, stały element tradycyjnego poznańskiego festiwalu kultury esperanckiej Arkones

Prof. Ilona Koutny

Kierownik podyplomowych Studiów Interlingwistyki