Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jankowskiej

W dniu 31.01.2024 roku o godz. 12:00 poprzez aplikację MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: mgr Karoliny Jankowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Lexical convergence in Polish dialogues

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Deklarację uczestnictwa w publicznej obronie proszę kierować na adres: wojtek.grzegolka@amu.edu.pl do dnia 22.01.2024 r. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.