Konferencje

Rekordowe Sympozjum Interlingwistyczne

W dniach 17-18.09.2020 w formie zdalnej odbyło się 5. Sympozjum Interlingwistyczne. Jest to wydarzenie międzynarodowe, organizowane co 3 lata przez Studia Interlingwistyki (Instytut Etnolingwistyki, Wydział Neofilologii) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem głównym była „Rola języków w komunikacji międzykulturowej”. Celem sympozjum było zaprezentowanie podejść do komunikacji międzykulturowej, przeanalizowanie możliwości i problemów w dziedzinie językoznawstwa, polityki językowej i kultury oraz zainicjowanie dialogu między badaczami z całego świata.

Po powitaniu uczestników przez kierownik Studiów Interlingwistyki prof. Ilonę Koutny oraz otwarciu sympozjum przez prorektor UAM prof. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk zostało wygłoszonych prawie 60 prelekcji w 3 sekcjach w oba dni; program obejmował także dwa bloki wykładów plenarnych (prof. Ilona Koutny, UAM; prof. Sabine Fiedler, Uniwersytet Lipski; dr hab. Michał B. Paradowski, UW; prof. Timothy Reagan, Uniwersytet Maine, USA) oraz 3 panele dyskusyjne. Istotnym wyzwaniem było zorganizowanie takiego wydarzenia w formie wirtualnej; zgromadzenie jednocześnie kolegów z Europy, Ameryki i Azji oraz ułożenie według tematów prelekcji w 3 językach: esperanto, angielskim i polskim. Sympozjum miało prawdziwie międzynarodowy charakter dzięki prelegentom i prowadzącym z 23 krajów (70% spoza Polski, referaty: 31 w esperancie, 22 po angielsku, 4 po polsku).

Program sympozjum był bogaty (zarówno streszczenia wystąpień jak i sam program dostępne są na stronie http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/simpozio2020pl.html), a dyskusje ożywione. Główne sekcje (w kilku blokach) dotyczyły komunikacji międzykulturowej, polityki językowej i nauczania międzykulturowego. Te kwestie poruszane były także w czwartek wieczorem w panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez prof. Ilonę Koutny (UAM), prof. Federico Gobbo (Uniwersytet Amsterdamski) oraz prof. Duncana Chartersa (Principia College, USA).

Esperantologia (głównie językoznawstwo esperanckie) pojawiła się w kilku blokach. Należy także wspomnieć o specjalnej sekcji i wykładzie plenarnym poświęconych językom migowym z udziałem Głuchej badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzaty Talipskiej. Publiczność mogła zadawać pytania pisemnie zaraz po prelekcjach oraz dyskutować w wirtualnych pokojach po każdej sesji.

Dzięki zdalnej formie śledzić program mogło ponad 300 uczestników z całego świata (z ponad 40 krajów z 5 części świata od Europy po Oceanię). Prelekcje będą dostępne przez miesiąc na platformie sympozjum dla zarejestrowanych uczestników, a kilka wybranych pojawi się na specjalnym kanale Youtube. Po sympozjum planujemy opublikować monografię składającą się z wybranych i opracowanych wystąpień.

Na zakończenie, po podziękowaniach kierownik Studiów Interlingwistycznych zaprezentowane zostały raporty z głównych sesji tematycznych. Całość zakończyła się krótkim programem muzycznym.

Dziękujemy za współpracę Katalin Kováts, szefowej portalu edukacyjnego Edukado.net. Znakomitą realizację techniczną zawdzięczamy zespołowi E@I pod kierunkiem Petera Balaža. Jesteśmy również wdzięczni ESF (Esperantic Studies Foundation) za pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia.

Organizatorzy: Ilona Koutny, Ida Stria, Michael Farris