AktualnościStudenci

Tryb prowadzenia zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2020 r. w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie dopuszcza również realizację zajęć dydaktycznych, w części lub całości, w siedzibie uczelni. Dotyczy to zwłaszcza zajęć wymagających dostępu do infrastruktury laboratoryjnej. O tym, które zajęcia dydaktyczne dla studentów odbywać się będą w siedzibie uczelni, decydują dziekani.

Listy wskazanych przez dziekanów zajęć dydaktycznych, które na poszczególnych kierunkach studiów prowadzone będą w siedzibie uczelni, umieszczone są na wydziałowych stronach www.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni wymaga zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Realizacja kształcenia zdalnego odbywa się z wykorzystaniem następujących technologii informatycznych:

  • aplikacji Microsoft Teams (MS Teams) służącej do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, prowadzenia konwersacji w postaci wideokonferencji i chatów (MS Teams jest podstawowym narzędziem do komunikacji w trakcie kształcenia zdalnego),
  • platformy Moodle służącej do dystrybucji materiałów wspierających zajęcia zdalne, do pracy indywidualnej i grupowej oraz egzaminowania.

Aby odpowiednio przygotować studentów do kształcenia zdalnego, stworzono serwis “Intranet Studenta”, a w nim umieszczono m.in. specjalne materiały i instrukcje przygotowujące do pracy z aplikacją MS Teams i platformą Moodle.

Zarządzenie nr 486/2019/2020

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/tryb-prowadzenia-zajec-w-semestrze-zimowym-w-roku-akademickim-20202021