ERASMUS+

REKRUTACJA ERASMUS+: DOSTARCZANIE FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

Szanowni Państwo, według regulaminu z zasadami rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024 czas na dostarczanie formularzy kwalifikacyjnych do koordynatorów instytutowych przypada na 9-28.02.2023.

Formularz kwalifikacyjny należy dostarczyć z uzupełnioną przez Biuro Obsługi Studenta średnią ocen z poprzedniego roku. Formularz jest dostępny w intranecie Wydziału Neofilologii (zakładka Erasmus+; zakładka Dokumenty, formularze):

https://uam.sharepoint.com/:w:/r/sites/4504000000/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57486479-F16C-4850-BFFF-F7EEE74A2D54%7D&file=94_Formularz%20kwalifikacyjny%20-%20studia.doc&action=default&mobileredirect=true

Formularze możecie Państwo zostawiać w sekretariacie Instytutu Etnolingwistyki (z informacją, że są dla koordynatorki Erasmus+). W piątek 24.02.2023 zamierzam odebrać dotychczas przyniesione dokumenty. Osobom, które je do tego momentu złożą, prześlę potwierdzenie mailowe, że formularze przyjęłam, dr Adrianna Maśko (adrianna@amu.edu.pl).