ERASMUS+

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Szanowni Państwo, w osobnym pliku zebrałam najczęściej zadawane mi pytania podczas minionych rekrutacji i udzieliłam na nie odpowiedzi. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszę o dokładne zapoznanie się z nimi. Ewentualne pytania, które nie zostały uwzględnione na liście, proszę kierować pod adres: adrianna@amu.edu.pl (dr Adrianna Maśko).