ERASMUS+

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY I PRAKTYKI ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Szanowni Państwo, w piątek 20.01.2023 r. koordynatorka wydziałowa przekazała koordynatorom instytutowym regulaminy z zasadami rekrutacji na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024. Osoby zainteresowane wyjazdem na studia i/lub praktyki proszę o zapoznanie się z tymi regulaminami, które zawierają m.in. informacje o terminach kolejnych etapów rekrutacji, kryteriach naboru oraz wymaganych dokumentach. Ewentualne pytania proszę kierować pod adres: adrianna@amu.edu.pl (dr Adrianna Maśko).