Studenci

Studencki Laur dla najlepszego studenta w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia “Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia “Studencki Laur”  – w załączeniu.

Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku akademickiego 2020/2021 student wytypowany do wyróżnienia zobowiązany jest uzyskać zaliczenie roku studiów do dnia 7 lipca br.

Kandydatury studentów wraz z wnioskiem i wykazem zbiorczym (bez załączników!) aktywności i osiągnięć naukowych należy przesłać w formie papierowej do BOS w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca, godz. 12.00.