Aktualności

Ankieta dla międzynarodowego projektu TestU (Erasmus+ KA226) nt. nauczania języków

Zakład Hungarystyki (Instytut Etnolingwistyki), pod kierownictwiem prof. Ilony Koutny, uczestniczy w międzynarodowym projekcie TestU (Erasmus+ KA226) nt. nauczania języków, z partnerami ze Słowacji, Austrii, Litwy i Niemiec.

W pierwszym etapie badamy potrzeby nauczycieli (w pierwszej kolejności nauczycieli szkół podstawowych), dlatego prosimy o pomoc, tzn. o wypełnienie anonimowej ankiety na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiLOnJeeThdZ2gcQ2ECgv9MHqYgiHo21sTJeFBXPZev9_pQ/viewform?usp=sf_link do 27 czerwca.

TESTU ONLINE – DARMOWY PORTAL Z TESTAMI DLA EDUKACJI

TestU Online to będzie bezpłatna, wielojęzyczna, internetowa platforma e-learningowa umożliwiająca łatwe i szybkie tworzenie różnego rodzaju quizów, testów i ćwiczeń przeznaczonych przede wszystkim do nauki języków obcych. Użytkownikami platformy będą głównie nauczyciele, trenerzy/wykładowcy oraz ich uczniowie, uczęszczający do szkół podstawowych lub innych form edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Powody stworzenia takiej platformy można wytłumaczyć koniecznością umożliwienia młodemu pokoleniu dostępu do bezpłatnej edukacji pomimo pochodzenia społeczno-ekonomicznego, religijnego czy narodowościowego, ograniczeń geograficznych, a nawet różnego rodzaju niepełnosprawności.