Studenci

Studencki Laur

Informujemy, że do 8 lipca można składać wnioski o medal UAM dla najlepszych absolwentów zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami).

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznaje Rektor absolwentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. uzyskali z egzaminów wskazanych przez radę wydziału średnią ocen nie niższą niż 4,7;
  2. zdali egzamin magisterski do dnia 7 lipca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskali z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobre;
  3. brali czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu.


Wnioski prosimy składać do Pani Olgi Michałowskiej w Biurze Obsługi Studentów.